Oznamy

V zmysle novely Zákona o cenách sa od 1. júla bude hodnota nákupu pri hotovostných platbách zaokrúhľovať.

Milí zákazníci,

v zmysle novely Zákona o cenách, sa od 1. júla hodnota nákupu pri hotovostných platbách začne zaokrúhľovať.

Výsledná suma z nákupu sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov, iba v prípade ak sa jedná o hotovostnú platbu, pri bezhotovostných platbách sa suma nezaokrúhľuje. Pri kombinovanej platbe sa zaokrúhľuje iba tá časť, ktorá je platená v hotovosti.

Ako sa budú zaokrúhľovať hotovostné platby 

  1.  ak suma nákupu končí jedným alebo dvomi centami, výsledná platba sa zaokrúhli smerom nadol

  2. ak suma nákupu končí tromi, štyrmi, piatimi, šiestimi alebo siedmimi centami, výsledná suma sa zaokrúhli na päť centov

  3. ak suma nákupu končí na osem alebo deväť centov, platba za nákup sa zaokrúhli nahor

 Ďakujeme za pochopenie a želáme vám príjemný nákup.

Zdielať