Oznamy

S účinnosťou od 1.11.2019 mení UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky výšku poplatku za spracovanie úhrady faktúr

S účinnosťou od 1.11.2019 mení UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky výšku poplatku za spracovanie úhrady faktúr, resp.platby poštovou poukážkov prostredníctvom systému Axapay na 0,80 EUR / platba bez ohľadu na typ alebo sumu faktúry / poukážky.

Zdielať