Oznamy

Aktuálne opatrenia v súvislosti s COVID-19 platné od 8.3.2021

Vážení zákazníci,

V záujme ochrany vášho zdravia a zdravia našich zamestnancov vás prosíme o dodržiavanie a akceptovanie nasledovných pravidiel pri vstupe do našich predajní:

Vstup je povolený len s respirátorom bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2. V pondelok až piatok medzi 9:00 - 11:00 budú v našej predajni obslúžení výhradne zákazníci nad 65 rokov alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcovia, s preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Zároveň vás prosíme o dodržiavanie všetkých doterajších opatrení.

Ďakujeme za pochopenie.

Zdielať