Bonus si môže uplatniť len majiteľ nákupnej karty (osoba uvedená na základnej plastovej karte) na základe podmienok Vernostného systému Moja Samoška, TERNO, TERNO Center a Hypernova, a to formou opätovného nákupu.
Bonus nie je možné uplatniť na dodatkovú nákupnú kartu a dočasnú (papierovú) nákupú kartu.

 

Bonus z nákupov sa vypočítava vždy po skončení príslušného kalendárneho roka zo všetkých nákupov zrealizovaných za príslušný kalendárny rok (v tomto prípade r.2015). V nasledujúcom roku (v tomto prípade v r. 2016 ) je získaný bonus vložený (dobitý) na Zákaznícku kartu. Zákazník si môže bonus uplatniť naraz alebo postupne pri spätnom nákupe na ktorejkoľvek z filiálok Moja Samoška, TERNO, TERNO Center alebo Hypernova (s výnimkou čerpacích staníc Hypernova), bez ohľadu na to, akú nákupnú kartu vlastní – pozri vizuál nákupných kariet.

 

Termín pre uplatnenie bonusu z nákupov za rok 2015 je od 2.apríla 2016 do 31. decembra 2016.
Po uplynutí daného obdobia nevyčerpaný bonus prepadá bez nároku na náhradu v akejkoľvek forme.

 

Spracovaním nákupov za príslušný rok (v tomto prípade r.2015) sa zákaznícka karta uvoľnila pre evidenciu nákupov uskutočnených počas nasledujúceho kalendárneho roka (v tomto prípade v r. 2016 ), aby mal zákazník aktuálnu informáciu o zrealizovaných nákupoch.

O termíne pre uplatnenie bonusu z nákupov za rok 2015 je zákazník informovaný prostredníctvom:

- produktových letákov Moja Samoška, TERNO a Hypernova
- plagátov A1 umiestnených v rámci každej prevádzky Moja Samoška, TERNO, TERNO Center a Hypernova
- interného rozhlasu TERNO, TERNO Center a Hypernova
- webových a facebookových stránok všetkých spomínaných sietí

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára v sekcii Kontakty - Napíšte nám alebo na telefónnom čísle +421 2 593 07 313.